НегізгіКомпания туралыБос жұмыс орындары

Бос жұмыс орындары

Біздің компанияның ең басты ресурсы – адамдар.
Сондықтан да әртүрлі деңгейдегі кәсіби қызметкерлерді іріктеуді көздейміз.

 • Қызметкерлерді үздіксіз кәсіби оқыту және дамыту.
 • Кадрлық резерв құру және дарынды мамандарды басқару.
 • Қызметкерлерді ынталандыру және оларға жағдай жасау.
 • Жеке және топ нәтижелерін бәсекеге қабілетті еңбекақы төлемімен қамтамасыз ету.
 • Қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

Ашық вакансиялары

Бас актуарий

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 1–3 жыл.
 • Толық жұмыс күні, толық жұмыспен қамту.

Міндеттері:

 • Компания міндеттерінің актуарлық бағасы, сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру резервтерін есептеу;
 • Сақтандыру резервтері үшін мәліметтерді тексеру және талдау;
 • Есептіліктің реттеушілік нысандарын қалыптастыру;
 • Сақтандыру өнімдерін әзірлеуге қатысу, сақтандыру сыныптары / түрлері бойынша тарифтік мөлшерлемелерді есептеу;
 • Сақтандыру сыныптарының / түрлерінің шығындылығын есептеу;
 • Ішкі талдау есептемелерін жасау.

Қойылатын талаптар:

 • Жоғарғы математикалық, экономикалық немесе техникалық білім;
 • Сақтандыру саласында, бухгалтерлік есептілік , актуарлық есепілік  саласында  қызметтерді реттейтін ҚР заңнамасының талаптарын жетік білу;
 • Актуарлық есептің тұжырымдамалық негіздері мен қағидалары;
 • Актуарилерді оқыту бағдарламасына кіретін оқу курстарының сертификаттары болуы;
 • MS Excel тәжірбиелі қолданушысы, VBA арқылы бағдарламалау дағдыларының болуы (макрос жазу, мәліметтер массивтерімен жұмыс жасау дағдысы);
 • Осы позицияда жұмыс тәжірбиесі кемінде 3 жыл.

Шарттары:

 • Бес күндік жұмыс аптасы;
 • Оқу және біліктілікті арттыру мүмкіндігі;
 • Әлеуметтік пакет: ерікті медициналық сақтандыру, жеке жағдайларға байланысты материялдық көмек;
 • Сыйлықақылар;
 • Сofferoom.
Вакансияға жауап беру

Қаржы директоры

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 1–3 жыл.
 • Толық жұмыс күні, толық жұмыспен қамту.

Міндеттері:

 • Ақша ағымдарын ұйымдастыру және басқару;
 • Компанияның құрылымдық бөлімдерінің арасындағы арақатынасты реттеу;
 • Ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
 • Бюджет процессін басқару;
 • Компанияның қаржылық және салық саясатын құру және жетілдіру, салықтық жоспарлау және салық салуды оңтайландыру, есептік саясатты жетілдіру, әкімшілік-шаруашылық қызметтің шығындарын оңтайландыру;
 • Инвестициялық қызметті талдау және қаражат салудың орындылығын бағалау, жаңа инвестициалық бағыттарды іздеу;
 • Қаржы тәуекелдерді талдау және бағалау, оларды барынша азайтудың шараларын әзірлеу, қаржылық тәртіптің сақталуын міндеттемелердің уақытылы толық орындалуы және кірістердің түсуі, контрагенттермен, екінші деңгейлі банктермен, брокерлермен және тағы басқаларымен қаржылық-шаруашылық операцияларды рәсімдеу тәртібін сақтау арқылы бақылауды қамтамасыз ету;
 • Қаржылық есепті құру және Компанияның автоматтандыру процестеріне қатысу, жоспардың нақты көрсеткіштерінің сәйкестігін бақылау және ауытқуларын талдау, есептілік беру, жоғарғы деңгейдегі басшыларға объективті шынайы ақпарат беру, Компанияның барлық бөлімшілерінің арасында ақпарат алмасуды үйлестіру;  
 • Перспективті және ағымдағы қаржы жоспарларын және ақша қаражаттарының бюджеттерін жасау, бюджеттің бекітілген жүйесін және одан туындайтын лимиттер мен  нормативтердің тапсырмаларын Компания бөлімшелеріне жеткізу, олардың орындалуын қадағалау;
 • Бағыныстағы қызметтердің персоналына жалпы басшылық ету.

Қойылатын талаптар:

 • «Қаржы және кредит», «Кәсіпорын экономикасы», «Қаржылық менеджмент» мамандығы бойынша жоғарғы білім;
 • Қаржы саласында жобаларды басқару тәжірбиесі (сақтандыру компаниялары)
 • Компьютерді тәжірбиелі қолданушы деңгейінде білу, негізгі бағдарламарды білу, әсіресе 1С, Excel;
 • Салықтық, бухгалтерлік және аудиторлық есептілік саласында білім болуы;
 • Негізгі заңдылық және нормативтік құжаттарды білу;
 • Шешендік және дипломатилық қабілеттерге ие болу;
 • Есептерді, презентацияларды дайындау, көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдылары;
 • Сақтандыру саласында немесе 2 деңгейлі банктерде қаржы директоры немесе қаржы директорының орынбасары лауазымда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірбиесінің болуы.  

Шарттары:

 • Бес күндік жұмыс аптасы;
 • Оқу және біліктілікті арттыру мүмкіндігі;
 • Әлеуметтік пакет: ерікті медициналық сақтандыру, жеке жағдайларға байланысты материялдық көмек;
 • Сыйлықақылар;
 • Сofferoom.
Вакансияға жауап беру

Ішкі аудит Қызметінің бастығы

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 6 жылдан жоғары.
 • Толық жұмыс күні, толық жұмыспен қамту.

Міндеттері:

 • ҚР сақтандыру және сақтандыру қызметті туралы, міндетті сақтандыру, акционерлік қоғамдар және басқа да заңдарының талаптарын орындау;
 • Алаяқтықтың арқасында есептіліктің бұрмалауын анықтау;
 • Аудиторлық дәлелдемелер мен шешімдерді құжаттау;
 • Мәмілелердің (операциялардың) рәсімделуін тексеруді жүзеге асыру;

Қойылатын талаптар:

 • ҚР сақтандыру және сақтандыру қызметті туралы, міндетті сақтандыру, акционерлік қоғамдар, бағалы қағаздар нарығы, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ПОД/ФТ), бухгалтерлік есеп және есептілік туралы заңдарын білу;
 • МСФО;
 • Сақтандыру саласында немесе 2 деңгейлі банктерде ішкі аудит қызметінің бастығы немесе ішкі аудит қызметі бастығының орынбасары лауазымда кемінде 6 жыл жұмыс тәжірбиесінің болуы. 
 • Аудит саласында сертификат және / немесе біліктілік болуы.

Шарттары:

 • Бес күндік жұмыс аптасы;
 • Оқу және біліктілікті арттыру мүмкіндігі;
 • Әлеуметтік пакет: ерікті медициналық сақтандыру, жеке жағдайларға байланысты материялдық көмек;
 • Сыйлықақылар;
 • Сofferoom.
Вакансияға жауап беру

Клиенттермен жұмыс жасау Бөлімінің басшысы/бас маманы

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 1–3 жыл
 • Толық жұмыспен қамту, толық жұмыс күні

Міндеттері:

 • Серіктестермен – Банктермен, Микроқаржы ұйымдарымен, брокерлермен, сақтандыру агенттерімен  жұмыс жасау жобасын басқару;
 • Қатынастағы серіктестермен жұмыс жасау жоспарының шараларын жүзеге асыру және жаңа серіктестер тарту. Маркетинг және жаңа өнімдерді әзірлеу бойынша жұмыс тобының жұмысына қатысу.

Қойылатын талаптар:

 • Жоғарғы білім;
 • Қаржы саласында жобаларды басқару тәжірбиесі (сақтандыру компаниялары)
 • Сақтандыру және қайта сақтандыру өнімдерін білу;
 • Корпоративті клиенттармен жұмыс істеу тәжірбиесі, іскер-келісімсөздер жасауда және хат алмасудағы жоғарғы дағдылар;
 • Ағылшын тілін білуі.
Вакансияға жауап беру

Жоспарлау және талдау Бөлімінің бастығы

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 1–3 жыл
 • Толық жұмыспен қамту, толық жұмыс күні

Міндеттері:

 • сақтандыру ұйымдарындағы есеп және есептілік тәртібін, бюджеттеудің және болжамдаудың негіздерін білу;
 • сақтандыру саласындағы, акционерлік қоғамдар туралы және басқа да ҚР нормативті-құқықты актілерін білу;
 • әдіснамалық, әдістемелік және аналитикалық материалдарды әзірлеу дағдысы болу керек;
 • бюджетті әзірлеуге және жүзеге асыруға қадағалау жасау;
 • қаржы көрсеткіштерінің болжамын жасау, пруденциалдық нормативтердің және басқа да лимиттер мен коэффиценттердің сақталуын қамтамасыз ету;
 • сақтандыру, ҚР өмір сақтандыру, сақтандыру өнімдерін және ӨСК нарығын талдауды ұйымдастыру;
 • бөлімнің, басқа құрылымдармен бірге, жаңа өнімдер мен сақтандыру бағдарламаларын жасауға қатысуын қамтамасыз  ету;
 • стратегиялық даму жоспарларын орнатуға және жүзеге асыруға қатысуды қамтамасыз ету.

Қойылатын талаптар:

 • жағарғы экономикалық білім;
 • сақтандыру ұйымдарында, оның ішінде есеп және есептілік саласында жұмыс тәжірбиесі кем дегенде 3 жыл;
 • тәжірбиелі дербес компьютер қолданушысы, EXCEL/WORD бағдарламаларының озық қолданушысы;
 • презентация құру дағдылары, графикалық редакторларды бөлім міндеттерін жүзеге асыру деңгейінде білу;
 • іскерлік қарым-қатынас және коммуникация, сауатты сөйлеу және жазу;
 • жоғарғы деңгейдегі өзін-өзі ұйымдастырушылық және жұмыс қабілеттілік, үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс жасау қабілеттілігі, басымдықтарды реттей білу, стресске төзімділік, кәсіби дамуға және өздігінен білім алуға ұмтылыс.
Вакансияға жауап беру