НегізгіКомпания туралыБос жұмыс орындары

Бос жұмыс орындары

Біздің компанияның ең басты ресурсы – адамдар.
Сондықтан да әртүрлі деңгейдегі кәсіби қызметкерлерді іріктеуді көздейміз.

 • Қызметкерлерді үздіксіз кәсіби оқыту және дамыту.
 • Кадрлық резерв құру және дарынды мамандарды басқару.
 • Қызметкерлерді ынталандыру және оларға жағдай жасау.
 • Жеке және топ нәтижелерін бәсекеге қабілетті еңбекақы төлемімен қамтамасыз ету.
 • Қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын қамтамасыз ету.

Ашық вакансиялары

Инвестиция және бюджетті қадағалау Бөлімінің бас маманы

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 3–6 жыл
 • Толық жұмыспен қамту, толық жұмыс күні

Міндеттері:

 • активтерді инвестициялау бойынша ағымдағы активтер мен лимиттер құрылымының, нарықтағы ағымдық мүмкіндіктердің талдауын жүргізу, лимиттер мен нормативтер мониторингі;
 • брокерлармен, екінші деңгейдегі банктермен, биржалармен және т.б. жұмыс жасау;
 • инвестициая активтері мен лимиттері құрылымының өзгеруі туралы ұсыныс беру, макроэкономикалық жағдай туралы ақпарат жинау, қаржы құралдардың болашақ орналастырылуы туралы эмитенттер мен қор биржаларының жаңалықтарын бағдарлау;
 • активтер есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу, құжаттар мен есептілік құжаттарының дұрыс рәсімделуін және қозғалуын қамтамасыз ету, активтердің инвестициясы туралы қорытынды дайындау және тапсыру, тұрақты негізде есеп беру.

Қойылатын талаптар:

 • басқару және қаржы теориясының негіздерін білу;
 • қор нарығының негіздерін білу;
 • бағалы қағаздар нарығындағы заңнаманы білу;
 • қаржылық талдау негіздерін білу;
 • бағалы қағаздар нарығындағы жұмыс тәжірбиесі кем дегенде 1 жыл;
 • қаржы ұйымдардаға жұмыс тәжірбиесі, соның ішінде қаржылық талдау, корпоративті қаржы саласында кем дегенде 3 жыл;

Жалақы деңгейі: сұхбат барысында талқыланады.

Вакансияға жауап беру

Клиенттермен жұмыс жасау Бөлімінің басшысы/бас маманы

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 1–3 жыл
 • Толық жұмыспен қамту, толық жұмыс күні

Міндеттері:

 • Серіктестермен – Банктермен, Микроқаржы ұйымдарымен, брокерлермен, сақтандыру агенттерімен  жұмыс жасау жобасын басқару;
 • Қатынастағы серіктестермен жұмыс жасау жоспарының шараларын жүзеге асыру және жаңа серіктестер тарту. Маркетинг және жаңа өнімдерді әзірлеу бойынша жұмыс тобының жұмысына қатысу.

Қойылатын талаптар:

 • Жоғарғы білім;
 • Қаржы саласында жобаларды басқару тәжірбиесі (сақтандыру компаниялары)
 • Сақтандыру және қайта сақтандыру өнімдерін білу;
 • Корпоративті клиенттармен жұмыс істеу тәжірбиесі, іскер-келісімсөздер жасауда және хат алмасудағы жоғарғы дағдылар;
 • Ағылшын тілін білуі.
Вакансияға жауап беру

Жоспарлау және талдау Бөлімінің бастығы

 • Қажетті жұмыс тәжірбиесі: 1–3 жыл
 • Толық жұмыспен қамту, толық жұмыс күні

Міндеттері:

 • сақтандыру ұйымдарындағы есеп және есептілік тәртібін, бюджеттеудің және болжамдаудың негіздерін білу;
 • сақтандыру саласындағы, акционерлік қоғамдар туралы және басқа да ҚР нормативті-құқықты актілерін білу;
 • әдіснамалық, әдістемелік және аналитикалық материалдарды әзірлеу дағдысы болу керек;
 • бюджетті әзірлеуге және жүзеге асыруға қадағалау жасау;
 • қаржы көрсеткіштерінің болжамын жасау, пруденциалдық нормативтердің және басқа да лимиттер мен коэффиценттердің сақталуын қамтамасыз ету;
 • сақтандыру, ҚР өмір сақтандыру, сақтандыру өнімдерін және ӨСК нарығын талдауды ұйымдастыру;
 • бөлімнің, басқа құрылымдармен бірге, жаңа өнімдер мен сақтандыру бағдарламаларын жасауға қатысуын қамтамасыз  ету;
 • стратегиялық даму жоспарларын орнатуға және жүзеге асыруға қатысуды қамтамасыз ету.

Қойылатын талаптар:

 • жағарғы экономикалық білім;
 • сақтандыру ұйымдарында, оның ішінде есеп және есептілік саласында жұмыс тәжірбиесі кем дегенде 3 жыл;
 • тәжірбиелі дербес компьютер қолданушысы, EXEL/WORD бағдарламаларының озық қолданушысы;
 • презентация құру дағдылары, графикалық редакторларды бөлім міндеттерін жүзеге асыру деңгейінде білу;
 • іскерлік қарым-қатынас және коммуникация, сауатты сөйлеу және жазу;
 • жоғарғы деңгейдегі өзін-өзі ұйымдастырушылық және жұмыс қабілеттілік, үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс жасау қабілеттілігі, басымдықтарды реттей білу, стресске төзімділік, кәсіби дамуға және өздігінен білім алуға ұмтылыс.
Вакансияға жауап беру