Лицензия

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 2019 жылғы «12» қарашадағы № 2.2.54 лицензиясы.