НегізгіКомпания туралыҚұжаттар мен деректемелер

Құжаттар мен деректемелер

«KM Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы

Заңды және нақты мекен жайы:
Қазақстан Республикасы, A25T0G0, Алматы қ., Медеу ауданы, Зенков к., 71.

БСН: 190840028828

ЖСК: KZ79821JMV7J10000001 (KZT) «Bank RBK» АҚ
БСК: KINCKZKA, Кбе 15