НегізгіКомпания туралыҚұжаттар мен деректемелер

Құжаттар мен деректемелер

«KM Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамы

Заңды және нақты мекен жайы:
Қазақстан Республикасы, A25T0G0, Алматы қ., Медеу ауданы, Зенков к., 71.

БСН: 190840028828

ЖСК: KZ29914002203KZ00B6R «Сбербанк» АҚ ЕБ
БСК: SABRKZKA, Кбе 15