Команда

Директорлар Кеңесі

Нүсіпбек Жанат Қуанышбекұлы,

директорлар Кеңесінің төрағасы

Нүсіпбек Жанат Қуанышбекұлы

директорлар Кеңесінің төрағасы

«КM Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2019 жылғы 25 қыркүйектегі № 1 жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес тағайындалды

Рахимов Аскар Казбекович,

Тәуелсіз директор

Рахимов Аскар Казбекович

Тәуелсіз директор

«КM Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2019 жылғы 25 қыркүйектегі № 1 жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес тағайындалды

Бекболатова Назым Бекболатовна,

директорлар Кеңесінің мүшесі

Бекболатова Назым Бекболатовна

директорлар Кеңесінің мүшесі

«КM Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2020 жылғы 07 сәуірдегі № 1 кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес тағайындалды

Басқарма

Бекболатова Назым Бекболатовна

Басқарма төрайымы

Бекболатова Назым Бекболатовна

Басқарма төрайымы

«КM Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы ДК 2020 жылғы 16 наурыздағы № 9 жалпы жиналысының хаттамасына сәйкес тағайындалды.

Чегебаев Самат Садырбаевич

Басқарма мүшесі, Басқарма төрайымының кеңесшісі

Чегебаев Самат Садырбаевич

Басқарма мүшесі, Басқарма төрайымының кеңесшісі

«KM Life» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі отырысының №23 Хаттамасына сәйкес 12.06.2020 ж.тағайындалды.

Раштан Мария Раштанқызы

Басқарма мүшесі, Бас бухгалтер

Раштан Мария Раштанқызы

Басқарма мүшесі, Бас бухгалтер

«ӨСК «КМ Life» АҚ директорлар Кеңесі отырысының 09.08.2021 жылғы №38 Хаттамасына және 10.08.2021 жылғы №69-л/с Бұйрыққа сәйкес тағайындалды.

Басшы қызметкерлер

Син Ольга Николаевна

Басқарушы директор

Син Ольга Николаевна

Басқарушы директор

«КM Life» ӨСК» АҚ-ның 2020 жылғы 22 шілдедегі №163-Л/С Бұйрығына сәйкес тағайындалды

Кульпеисов Алмас Сенкибаевич

Бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша басқарушы директоры

Кульпеисов Алмас Сенкибаевич

Бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша басқарушы директоры

«КM Life» ӨСК» АҚ-ның  Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес тағайындалды (28.01.2022 жылғы № 5 Хаттама)